Opmerking over privacy voor gebruikers van Norton Anti-Theft en Norton Mobile Security 

Voor gebruikers in de regio EMEA, is Symantec Limited in Ierland de Data Controller.  Deze melding wordt aan u verstrekt omdat u een licentie hebt voor Norton Anti-Theft of een ander beveiligingsproduct van Norton, zoals Norton Mobile Security, met daarin een locatietraceringsfunctie en Sneak Peek, een functie die een foto neemt die geactiveerd wordt bij installatie van uw Norton-product.

De informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

De locatiefunctie die beschikbaar is op uw apparaat verzamelt eens per uur uw locatie-informatie als het apparaat in standaardmodus ("Locatie") staat.  U kunt de verzamelfrequentie van de locatie wijzigen via de website van Norton Anti-Theft of Norton Mobile Security.  De softwareclient verzamelt ook de iedere keer dat u zich aanmeldt op de website de locatie.  De website geeft telkens de laatste twee doorgegeven Locaties weer. Als u een melding doet van een gestolen of verloren apparaat, wordt de locatie-informatie iedere vijf minuten weergegeven en vindt u op de website de laatste vijf locaties.  Symantec slaat alleen de laatste tien Locaties op en verwijdert automatisch de oudste Locaties als deze limiet wordt overschreden. U kunt de gemelde locatie op de website van Norton Anti-Theft of Norton Mobiel Security bekijken. De Locatiegegevens worden verzameld om u te helpen bepalen waar het apparaat zich bevindt voordat u het als vermist of gestolen opgeeft.

Daarnaast verzamelt de functie Sneak Peek van de software foto's die iedere vijf minuten door het toestel genomen worden, als u meldt dat uw toestel gestolen of verloren is.

De locatie en foto's worden verzonden naar Symantec Corporation in de VS, waar ze verwerkt worden om uw toestel te zoeken (de "Dienst"). Als u zich aanmeldt op de website van Norton Anti-Theft of Norton Mobile Security, kunt u de laatste 10 foto's bekijken die door het toestel genomen zijn.

Norton-producten met locatietracering en Sneak Peek kunnen andere persoonlijke informatie verzamelen. Voor een uitgebreid overzicht van gegevenscategorieën die door het product dat u gekocht hebt verzameld worden, leest u de toepasbare EULA-voorwaarden.

Delen van uw gegevens

Symantec verkoopt, verhuurt, least, verstrekt of verspreidt uw Locatiegegevens niet aan derden, behalve als dat nodig is voor het bieden van de dienst.    Symantec kan de locatie-informatie van het toestel delen met Skyhook Wireless Inc, een derde serviceleverancier die een deel van de dienst levert.  We delen geen persoonlijke informatie met Skyhook. Symantec is een wereldwijde organisatie en wij kunnen uw gegevens opslaan en verwerken bij gelieerde ondernemingen in andere landen, waaronder de VS en andere landen buiten de EER die minder strenge gegevensbeschermingswetgeving kennen dan het land waarin u zich bevindt.    Symantec hanteert de hoogste normen bij het verzamelen, gebruiken, verwerken en overbrengen van uw gegevens. Wat betreft gegevens die in de Europese Economische Ruimte (de “EER”) worden verzameld, heeft Symantec stappen ondernomen om bij overdracht buiten de EER te waarborgen dat de verzamelde gegevens afdoende worden beschermd zoals vereist door de gegevensbeschermingswetgeving van de EER/Zwitserland. 

Voor het leveren van de Norton Anti-Theft-service is het verzamelen van uw Locatiegegevens noodzakelijk

Het verstrekken van uw gegevens is niet verplicht, maar wel nodig om gebruik te kunnen maken van de dienst. Als u niet akkoord gaat met het verzamelen van de locaties van uw toestel of het nemen van foto's door uw toestel, moet u Norton Anti-Theft of Norton Mobile Security verwijderen. Als u dat doet, kan Symantec u de dienst niet langer leveren.  

Beveiliging van uw gegevens 

Symantec heeft ter bescherming van uw persoonsgegevens de passende administratieve, technische, fysieke en procedurele beveiligingsmaatregelen genomen, overeenkomstig de internationale gegevenspraktijken, waaronder encryptie van uw gegevens.   Deze maatregelen zijn:

Fysieke beveiliging, zoals vergrendelde deuren en dossierkasten, gecontroleerde toegang tot onze voorzieningen en de veilige vernietiging van media die persoonlijke gegevens bevatten;

Technologische beveiliging, zoals het gebruik van antivirus- en eindpuntbeveiligingssoftware van Symantec, versleuteling, en bewaking van onze systemen en datacentra om de naleving van ons beveiligingsbeleid te waarborgen, en in het bijzonder de verzending van creditcardgegevens via secure socket layer-versleuteling (SSL);

Organisatorische beveiliging, via trainings- en bewustzijnsprogramma's op het gebied van beveiliging en privacy, zodat onze werknemers op de hoogte zijn van het belang van en de methoden voor het beschermen van persoonlijke gegevens, evenals via onze regels en normen voor privacybeleid waarin is vastgelegd hoe Symantec met persoonlijke gegevens omgaat.

Het recht van toegang tot en correctie van uw persoonlijke gegevens

Conform de wetten van uw land kunt u het recht hebben op ieder moment de gegevens die u ons hebt verstrekt gratis te bekijken, aanpassen en wissen door een e-mail te sturen aan privacy@symantec.com of door contact op te nemen met klantenservice via het nummer dat van toepassing is voor uw land. U vindt het nummer op de ondersteuningspagina van de website van Norton op www.norton.com/support. Er bestaan echter uitzonderingen op dit recht, wat inhoudt dat de toegang kan worden geweigerd wanneer wij van mening zijn dat de beschikbare gegevens persoonlijke informatie over een andere persoon zouden kunnen openbaren, of wanneer wij wettelijk gezien dergelijke gegevens niet mogen blootgeven. Wanneer wij u de toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren, laten wij u de reden hiervoor weten.

Contact opnemen

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via:  privacy@symantec.com of onze website bezoeken op http://www.symantec.com/index.jsp om een gelieerde Symantec-onderneming in uw land te vinden.